Facebook
Kontakt/
Reklama
25 Paź 2012
Kurs przedmałżeński

Narzeczeni mają obowiązek zgłosić proboszczowi zamiar wstąpienia w związek małżeński trzy miesiące przed ślubem. ...

... Powinni przyjść do kancelarii parafialnej obydwoje, aby odpowiedzieć na pytania z protokołu badań narzeczonych, m.in. muszą wyrazić oświadczenie o dobrowolnej decyzji zawarcia małżeństwa.Ile trwa kurs?Prawo kanoniczne przewiduje kilka form przygotowania do zawarcia sakramentu małżeństwa. Jedną z nich jest katechizacja przedmałżeńska, która składa się z dziesięciu 45-minutowych konferencji w kościele i trzech spotkań w poradni rodzinnej. Na kurs narzeczeni powinni zapisać się najpóźniej trzy miesiące przed ślubem.Cel katechizacjiKurs ma na celu: pogłębienie chrześcijańskiej nauki o małżeństwie i rodzinie, przygotowanie do wspólnotowego życia w rodzinie, do odpowiedzialności i współpracy, do kształtowania moralnych oraz religijno-społecznych postaw, wprowadzenie w życie liturgiczne i sakramentalne, nauczenie zasad odpowiedzialnego rodzicielstwa i metod naturalnego planowania rodziny.Poradnia rodzinnaRównież w poradni rodzinnej narzeczonych zapoznaje się z naturalnymi metodami kierowania płodnością, ochroną życia poczętego, problemami małżeńskimi. W poradni odbywają się przynajmniej dwa spotkania narzeczonych, pierwsze może być wspólne z innymi parami, drugie - zawsze indywidualne dla narzeczonych.Kurs weekendowyKursy przedmałżeńskie odbywają się również w wersji spotkań dla zakochanych, rekolekcji dla par lub kursów weekendowych. Ten ostatni trwa trzy dni i prowadzony jest metodą kursu dla zakochanych. Weekendowy, wyjazdowy kurs prowadzi ksiądz z małżeństwem upoważnionym przez przedstawicieli Kurii Biskupiej. Program jest bardzo intensywny. Organizatorom zależy, aby narzeczni wyłączyli się na dwie doby z codzienności, dlatego nawet, jeśli para mieszka blisko miejsca, w którym odbywa się kurs, nie powinna wracać na noc do domu. Warunkiem uczestnictwa w kursie weekendowym jest obecność obojga narzeczonych. Każde spotkanie podzielone jest na trzy części: wprowadzenie, animacje małżeństwa, rozmowę par narzeczonych. Para małżeńska, która prowadzi kurs opowiada o najistotniejszych momentach swojego pożycia małżeńskiego, mówi się, że daje świadectwo życia. Ksiądz uzasadnia wypowiedź małżeństwa, nawiązując do nauki Kościoła. Później zaczyna się praca narzeczonych. Każda para ma oddzielny stolik, by móc indywidualnie rozmawiać. Kursanci otrzymują również specjalne zeszyty ćwiczeń. Celem kursu jest poznanie siebie, cech osobowości partnera, jego oczekiwań względem małżeństwa. Dyskutuje się również na temat miejsca Boga i wiary w życiu przyszłych małżonków. Uczestnicy kursu uczą się , czym są sakramenty i co oznacza każde słowo w tekście przysięgi małżeństwa, o rozwiązaniu sporów i o odchodzeniu z domu rodzinnego. Kurs kończy się uroczysta mszą świętą.Przykładowe tematy katechez przedmałżeńskich:

1. W kogo wierzę

2. Sakramentalność małżeństwa

3. Istota i rozwój miłości

4. Miłość małżeńska

5. Różnice w przeżywaniu miłości (kobieta i mężczyzna)

6. Trudności w małżeństwie

7. Odpowiedzialne rodzicielstwo

8. Wychowanie do miłości

9. Wykroczenia przeciwko życiu

10. W obronie życia (film)

11. Rodzina Kościołem domowym

12. Powołanie chrześcijańskie


www.modanaslub.pl

Artykuły