Facebook
Kontakt/
Reklama
25 Maj 2013
Dodatkowe obostrzenia przed ślubem konkordatowym

Zaniepokojeni lawinowo rosnącą liczbą wniosków o unieważnienie małżeństwa, duchowni z Białegostoku wprowadzili dla narzeczonych dodatkowe dni skupienia. Do końca 2013 roku mają być one obowiązkowe we wszystkich archidiecezjach w Polsce.

Dopiero po wzięciu udziału w trwających 2-3 dni wykładach, rozważaniach pisma świętego, spowiedzi oraz adoracji Najświętszego Sakramentu, otrzymamy zaświadczenie, które pozwoli nam stanąć na ślubnym kobiercu.

– Mając na uwadze potrzebę lepszego przygotowania narzeczonych do zawarcia sakramentu małżeństwa oraz owocnego przeżywania życia małżeńskiego i rodzinnego, w ramach bezpośredniego przygotowania do sakramentu małżeństwa, od początku 2013 roku w Archidiecezji Białostockiej organizujemy dni skupienia narzeczonych dla wszystkich przygotowujących się do zawarcia sakramentu małżeństwa – potwierdza Andrzej Dębski z białostockiej kurii.


Dni skupienia mają zająć 2 lub 3 spotkania, każde trwające po kilka godzin. Udział w nich powinien być potwierdzony oddzielnym zaświadczeniem z pieczęcią parafii organizującej takie spotkanie oraz podpisem kapłana. Zaświadczenie jest ważne bezterminowo.

 
- Wymóg ten podyktowany jest potrzebą pogłębienia świadomości o religijnym charakterze sakramentalnego małżeństwa, jego powiązaniem z wyznawaną wiarą oraz duszpasterską troską wynikającą ze wskazań Kodeksu Prawa Kanonicznego o pasterskiej trosce i czynnościach poprzedzających zawarcie małżeństwa (KPK 1063) i wskazaniami Dyrektorium Duszpasterstwa Rodzin (DDR 27). - czytamy na stronie internetowej Archidiecezji Białostockiej. Możemy na niej znaleźć również terminy spotkań wyznaczonych na 2013 rok.

 
A  poniżej przedstawiamy pozostałe wymogi, które należy zrealizować przed przystąpieniem do ślubu konkordatowego:


1. Zapowiedzi

Mają umożliwić osobom trzecim podzielenie się z kapłanem wiedzą o przeciwnościach, które mogłyby przeszkodzić w zawarciu małżeństwa. Odczytywane są w parafii pana młodego i panny młodej.


2. Rozmowa duszpasterska

Celem rozmów jest rozwiązanie problemów i rozwianie wątpliwości związanych ze wspólnym  życiem.


3. Katecheza przedmałżeńska

Odbywające się raz w tygodniu przez miesiąc spotkania służą pogłębieniu wiedzy o małżeństwie i rodzinie w świetle nauki chrześcijańskiej.


4. Trzy wizyty w poradni rodzinnej

Przyszli małżonkowie zapoznają się z naturalnymi metodami rozpoznawania płodności. Do poradni powinni zgłosić się nie później niż 2 miesiące przed planowanym ślubem.

Artykuły