Facebook
Kontakt/
Reklama
28 Sty 2013
Intercyza przedmałżeńska

Intercyza to nie tylko ustanowienie odrębności majątkowej...

Intercyza to umowa majątkowa, przez którą powstaje rozdzielność majątkowa między partnerami. Dokument można podpisać zarówno przed jak i w czasie trwania związku. Aby umowa była ważna wymaga zawarcia jej w formie aktu notarialnego. Osoby podpisujące intercyzę muszą mieć pełną zdolność do czynności prawnych. U notariusza muszą się stawić oboje partnerzy, potrzebne im będą dowody osobiste i jeśli zawieramy umowę po ślubie, skrócony akt małżeństwa.

W przypadku zawarcia umowy majątkowej przed ślubem, wspólność majątkowa w ogóle nie powstaje, każdy z partnerów zachowuje swój majątek nabyty zarówno przed zawarciem związku małżeńskiego, jak i w trakcie jego trwania. Każdy z partnerów może zarządzać swoim majątkiem bez zgody współmałżonka.

W przypadku zawarcia umowy o rozdzielności majątkowej już w trakcie trwania małżeństwa, rozdzielność wstępuje w miejsce ustawowej wspólności majątkowej i wtedy małżonek zachowuje te składniki majątku, które przypadły mu w drodze podziału majątku wspólnego, oraz przedmioty nabyte już po wprowadzeniu rozdzielności. Od momentu podpisania intercyzy, maż i żona mają odrębne majątki.

Małżonkowie, których obowiązuje rozdzielczość majątkowa są – zgodnie z prawem- w pozycji osób sobie obcych, jeśli chodzi o sprawy majątkowe. Mogą być jednak współwłaścicielami rzeczy na podstawie przepisów prawa cywilnego. Są również współuprawnieni do mieszkania spółdzielczego. Jednak intercyza to nie tylko ustanowienie odrębności majątkowej.

Na jej mocy można również rozszerzyć wspólność majątkową, tzn. włączyć do wspólnoty majątkowej przedmioty nabyte przez jednego lub oboje partnerów przed ślubem, np. dom świeżo poślubionej żony. Intercyza może też ustanowić ograniczenie wspólności. Polega to na wyłączeniu z majątku wspólnego określonych rodzajowo przedmiotów lub praw majątkowych, np. wynagrodzenia za pracę.

Jeżeli umowę o oddzielności majątkowej zawieramy przed ślubem opłata notarialna wynosi ok. 100 złotych, natomiast w przypadku sporządzenia aktu notarialnego dokumentującego umowę majątkową małżeństwa, notariusz może pobrać ok. 400 zł. Dodatkowo trzeba uiścić opłatę skarbową.

Rysunek: Bartłomiej Siwiński


www.modanaslub.pl

Artykuły